• tel. 531-917-125 pn-pt 10:00 do 16:00
Jak kupować?

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w nim.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. FREY może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, może również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) za pośrednictwem Sklepu internetowego dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności innych klientów Salarias.pl,

c) dopuścił się innych zachowań, uznanych przez FREY za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub godzące w dobre imię FREY.

3.5. Osoba pozbawiona prawa do korzystania z www.Salarias.pl, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody FREY.

3.6. FREY podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez ustawy prawne, np. treści propagujące przemoc, zniesławiające lub naruszające dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowanie, zwłaszcza poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Salarias.pl niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla FREY oraz innych klientów.

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Salarias.pl jedynie w zakresie użytku własnego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego Prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl